• Gratis Proefles

Huisregels

Artikel 1: Algemeen

 • De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren;
 • Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering orden overgegaan;
 • U dient rekening te houden met de omwoners door geen geluids- en parkeeroverlast te veroorzaken;
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van ondermeer de garderobe is geheel op eigen risico;
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.

Artikel 2: Introducés

 • Het is niet toegestaan introducés en/of bezoekers mee te nemen naar uw lessen;
 • Er zijn periodiek kijklessen of proeflessen, waar introducés en/of bezoekers van harte welkom zijn. U wordt hierover tijdens de lessen op de hoogte gehouden. U bent tijdens de kijklessen zelf verantwoordelijk voor het gedrag van uw introducés en/of bezoekers en dient hen te informeren over de aanwezigheid van huisregels;
 • De directie behoudt zich het recht om zelf introducés en/of gasten tijdens een les uit te nodigen.

Artikel 3: Roken

 • Roken binnen LEZ Studio is niet toegestaan. Er is een wettelijk rookverbod van kracht. Bij overtreding hiervan kan ons een boete worden opgelegd. Wij behouden ons het recht voor om schade vanwege het overtreden van het hier geldende rookverbod op de overtreder(s) te verhalen en of degene(n) de toegang te ontzeggen;
 • Roken buiten is wel toegestaan. Rokers dienen hun sigaretten buiten in de speciale sigarettendover te doven en te deponeren.

Artikel 4: Kleding/schoenen

 • Het is niet toegestaan om jassen mee te nemen in de zaal. U dient uw jas op te hangen in de garderobe;
 • De dansschool hanteert geen specifieke kledingvoorschriften. Wij verzoeken u om fatsoenlijk gekleed te gaan;
 • Uw schoenen dienen bij binnenkomst in de garderobe schoon en droog te zijn.

Artikel 5: Vakanties

 • Tijdens de herstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie komen de lessen te vervallen;
 • In deze vakanties wordt er gewerkt met een vakantierooster.